Autocad Kursu

Kurs programı içerisinde kursiyerlere AutoCAD kursu/eğitimi içinde programın tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına AutoCAD programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktadır. Temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle çizgi üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve kurs programı dahilinde diğer çizim ve düzenleme komutları ile AutoCAD öğretilecektir. AutoCAD Kursu eğitim dönemi içerisinde 2 Boyut, Perspektif , Baskı Alma ve 3 Boyut gibi ana başlıklarda eğitim verilecektir

Autocad Kursu Ders Konuları

 • Çizgi çizme yöntemleri
 • Çember, yay gibi çizim elemanları
 •  Kenetlenme komutları ve ayarları
 •  Nesne seçme yöntemleri
 •  AutoCAD eğitimi uygulamamaları
 • Görüntü ayarları
 • Düzenleme komutları : Copy (kopyalama), Move (taşıma), Offset (öteleme)
 • Düzenleme komutları : Trim (budama), Extend (uzatma)
 • * Katman oluşturma ve katman özellikleri
 • AutoCAD uygulamamaları
 • Çizim komutları : xline, mline, polygon, rectangle
 • Düzenleme komutları : Rotate (döndürme), fillet (radius atma),
 • chamfer (pah kırma)
 • Düzenleme komutları : Array / Polar (açısal çoğaltma)
 • Düzenleme komutları : Array / Rect. (dikdörtgensel çoğaltma)
 • * Ayar komutları : grid, snap, polar
 • Temel ölçülendirme komutları
 • Düzenleme komutları : Lenghten (ebatlama), scale (ölçeklendirme)
 • Düzenleme komutları : strech (sündürme), mirror (aynalama)
 • Hatch (Tarama ve özellikleri)
 • Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)
 • Yazı stili tanımlama
 • AutoCAD eğitimi uygulamamaları
 • Dosya saklama, çağırma işlemleri
 •  Verilerin farklı formatlara dönüştürülmesi
 • Çizimlerin başka programlara aktarılması
 • Ayar komutları Grid, Snap, Ortho, Polar vs.
 • Çizim komutları : Mline, Mline stil tanımlama point, point stil tanımlama, spline
 • Polyline (birleşik çizgi), Pedit
 • Ölçülendirme komutları
 •  Ölçülendirme stili tanımlama
 •  Dwt uzantılı tamplate dosya oluşturma
 • Standart kullanıcı kütüphanesi oluşturma
 • Wblock, insert kavramları
 • Xref dış referanslı resim atama
 •  Sorgulama komutları
 •  Eleman özelliklerinin değiştirilmesi
 • Xref dış referanslı resim atama
 • Sorgulama komutları
 •  Eleman özelliklerinin değiştirilmesi
 • Plot (çıktı alma) işlemleri
 • * Yeni UCS (Koordinat Sistemi Tanımlama)
 • 3 Boyutlu modelleme teknikleri
 • * Temel 3 boyutlu çizim elemanları
 • * Boelan operasyonları
 • * Döndürme, Süpürme işlemleri ile model oluşturma
 • * Mesleki Proje Çizimi