İleri Excel Kursu

İleri Excel Kursu

Microsoft Excel’de formüllerin kullanımı ile ilgili detayları öğrenerek matris tablolar hazırlayabilir ve raporlarınızı dönem filtreleriyle otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Özet Tablo ve Özet Grafik (PivotTable ve PivotChart) uygulamaları ile özet raporlar hazırlayabilir ve rapor ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilirsiniz. Veri analizine ilişkin araçları kullanarak veri ayıklama ve birleştirme yapabilir veya olasılıklara bağlı olan sonuçları ifade edecek raporlar oluşturabilirsiniz.

İLERİ EXCEL KURSU DERS KONULARI

 • Başlangıç
 •  Düzenleme
 •  Elektronik Tablo Düzenleme
 •  Hücrelere ve ölçütlere isim verme, ismi düzenleme ve silme
 •  Stil oluşturma, düzenleme ve uygulama
 •  Çoklu seviye oluşturma özelliğini kullanarak sıralama yapma
 •  Özel liste oluşturma özelliğini kullanarak sıralama yapma
 •  Alt Toplam oluşturma ve çoklu Alt Toplam fonksiyonlarını kullanma
 •  Alt Toplam Oluşturma
 •  Alt toplamları kaldırma
 •  İleri seviye ölçüt özelliklerini kullanarak filtreleme yapma
 •  Verileri birleştirme
 •  Çalışma Sayfası Düzenleme
 •  Yeni şablon oluşturma, var olan şablonları kullanma ve düzenleme
 •  Tema oluşturma ve var olan temaları kullanma
 •  Filigran taklit etme ve arkaplan ekleme
 •  Filigran taklit etme
 •  Arkaplan ekleme
 •  Çalışma sayfalarının arasında geçiş yapma
 •  Çalışma kitabı düzenleme
 •  Çalışma sayfalarını farklı çalışma kitaplarına kopyalama
 •  Çalışma kitaplarına köprü verme, köprüleri düzenleme .
 •  Yeni bir dosya için köprü oluşturma
 •  Var olan bir dosya veya Web sayfası için köprü oluşturma
 •  Çalışma kitabındaki belirli bir konum için köprü oluşturma
 •  E-posta adresi için köprü oluşturma
 •  Köprü hedefini değiştirme
 •  Köprü metninin görünümünü değiştirme
 •  Köprüye ilişkin metni veya grafiği değiştirme
 •  Köprüyü kopyalama veya taşıma
 •  Köprüyü silme
 •  Birden çok köprüyü silme
 •  Çalışma kitapları arasında geçiş yapma
 •  Gelişmiş Formüller ve Fonksiyonlar
 •  İşlev Ekleme
 •  Koşullu ve mantıksal fonksiyonlar
 •  If fonksiyonunu kullanma
 •  SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNTIFS, ve AVERAGEIFS fonksiyonlarını kullanmaİç içe geçmiş fonksiyonlarda OR, AND, ve NOT ‘ ı kullanma
 •  Mantıksal operatörleri kullanma
 •  Matematiksel fonksiyonları kullanma
 •  Metin fonksiyonlarını kullanma
 •  Lookup fonksiyonlarını kullanma
 •  Finansal ve istatiksel fonksiyonları kullanma ……………
 •  Analiz
 •  Hedef Ara ve Çözücü
 •  Hedef Ara’nın Kullanımı;
 •  Çözücü’nün Kurulumu;
 •  Çözücü’nün Kullanımı
 •  Çözümleme Araç Takımı ..
 •  Senaryo üretme
 •  Senaryo oluşturma
 •  Senaryo Gösterme, Silme ve Düzenleme
 •  Senaryo özet raporu oluşturma
 •  Pivottable ve Pivotchart Oluşturma
 •  Pivottable oluşturma ve silme
 •  Pivottable düzenleme
 •  Pivottable biçimlendirme
 •  Dilimleyici ekleme .
 •  Pivotchart oluşturma ve Silme .
 •  Pivotschart’ı Oluşturmak;
 •  Pivotschart’ı silmek ;
 •  Beraber Çalışma ……
 •  Değişiklikleri izleme
 •  İzlenen değişiklikleri kaldırma
 •  Açıklama kullanma
 •  Ekleme
 •  Gizleme
 •  Silme
 •  Çalışma kitabını paylaştırma
 •  Paylaşımı kaldırma
 •  Güvenlik ve Koruma .
 •  Excel Araçları
 •  Makrolar
 •  Kaydetme
 •  Makro Çalıştırma
 •  Formül Denetleme .
 •  İzleme
 •  Hata Denetimi
 •  Gözcü Penceresi
 •  Formül Değerlendirme
 •  Formülleri Gizleme/Gösterme

Detaylı Bilgi için Tel: 0232 441 44 44